Kontakta oss

Här kan du ansöka om medlemskap eller ställa frågor till vårt kansli.


Om samarbetsrådet

Länsmuseernas samarbetsråd är länsmuseernas egen bransch-organisation. Länsmuseernas samarbetsråd bildades 1954 och företräder 23 regionala museer som finns över hela landet. Länsmuseerna bildar tillsammans Sveriges största museum och har nästan 4 miljoner besökare varje år. Den främsta målgruppen är barn och ungdomar. Sveriges länsmuseer har cirka 1 600 årsarbeten och omsätter 1,4 miljarder kronor per år. Finansieringen sker i huvudsak genom offentliga bidrag eller anslag, cirka 70 procent.

Bankgiro: 5363-2717
Org.nr: 883200-9883
Innehar F-skattebevis

 

Kontakter styrelser, presidier och chefer

Kassör

Ove Andersson
Bergböle 110
834 99 Tandsbyn
Tfn 070-210 63 35
ove.l.andersson@hotmail.com

Hör av dig till oss

Linda Lundberg
Generalsekreterare/Secretary General
Länsmuseerna
– Sveriges största museum

Mobiltelefon/Mobile phone
(+46): 070-1900037
Telefon/Phone
(+46): 013-230318
E-post:
linda.lundberg@sverigesstorstamuseum.se

Olof Hermelin
Sekreterare Samarbetsrådet
070-107 61 01

Museichef Östergötlands museum
Box 232
581 02 Linköping
epost: Olof.hermelin@ostergotlandsmuseum.se

Jonas Hellberg
Ordförande Samarbetsrådet och i Kalmar läns museum
070-670 05 72
epost:
jonas.hellberg@regionkalmar.se

eller vår samordnare
Hans Kindgren
Sofiagatan 29
416 72 Göteborg
tfn 070-664 34 50
epost: olsson.kindgren@outlook.com