Under våren har styrelsen jobbat hårt med en ny kommunikationsplan för samarbetsrådet. Vi har tagit hjälp av kommunikationsbyrån Graylings i Göteborg. Kommunikationsplanen presenterades vid årsmötet 2013 och kommer leda till ett antal åtgärder för att göra samarbetsrådet mera synligt gentemot våra medlemmar, men också förtydliga den roll vi har att påverka staten så att våra medlemmar får en gynnsam utveckling.
Ett resultat av planen är denna nya hemsida. Nedan kan du också läsa den preliminära versionen av vår kommunikationsplan.

Årsmötetsprotokoll 2008-2010