Styrelse

Jonas Hellberg (S)
Kalmar 
Kalmar läns museum
ordförande
tfn 070-670 05 72
Inga Göransson (C)
Orust 
Bohus läns museum
Vice ordförande
tfn 070-691 41 37

 

Anders Lidström (S)
Umeå
Västerbottens läns museum
tfn 090-71 32 99

Raymond Pettersson (C)
Värnamo  
Jönköpings läns museum
tfn 070-713 28 05
ansvar för hemsidan

Monika Fahlén (S)
Härnösand
Västernorrlands museum

Jesper Rehn (L)
Listerby
Blekings läns museum
tfn 070-8351376

Therese Svensson Stoltz
Varberg
Stiftelsen Hallands museum
tfn 0703-382095

Göran Gunnarsson (C)
Linköping
Östergötlands museum
tfn 070-51 71 569
 

Jan Nordwall
Sveriges Hembygdsförbund
tfn 070-794 91 24

Conny Sandberg
Sveriges Hembygdsförbund
tfn 073-806 47 48

Sekretariat

Susanne Thedéen
Gotlands museum
Karlstad
tfn  070-341 34 38
susanne.thedeen@gotlandsmuseum.se

Ulrica Grubbström
Västerbottens museum
Umeå

Olof Hermelin
Linköping
Östergötlands museum