"Länsmuseernas samarbetsråd är en nationell branschorganisation som för länsmuseernas talan på nationell nivå, samt utgör partner i nationella samarbeten med motsvarande organisationer inom musik och teater"
 

Stadgar, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och kommunikationsplan